ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 26.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння - Голова правлiнняХалинбаджах Володимир IллiчЕВ, 382797, 16.12.2014, Свiтловодським РС УГМС України в Кiровоградськiй областi0.19585
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння - Голова правлiння Халинбаджах Володимир Iллiч (паспорт: серiя ЕВ номер 382797 виданий Свiтловодським РС УГМС України в Кiровоградськiй областi 16.12.2014) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.19585% на суму 73.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння-Головний бухгалтерМедведенко Раїса IванiвнаЕА, 461048, 10.06.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння-Головний бухгалтер Медведенко Раїса Iванiвна (паспорт: серiя ЕА номер 461048 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.06.1998) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння- Головний iнженерОстровський Геннадiй ВолодимировичЕА, 439172, 16.04.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi1.43629
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння- Головний iнженер Островський Геннадiй Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 439172 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.04.1998) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.43629% на суму 539.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння-начальник виробництваПетров Олександр СтепановичЕА, 267498, 14.05.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння-начальник виробництва Петров Олександр Степанович (паспорт: серiя ЕА номер 267498 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.05.1997) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння-Виконавчий директорХалинбанджах Валерiй ВолодимировичЕА, 233393, 25.02.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.37306
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння-Виконавчий директор Халинбанджах Валерiй Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 233393 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.02.1997) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.37306% на суму 140.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння -Начальник ВМТПБондаренко Володимир ГригоровичЕА, 709660, 26.01.2000, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.12124
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння -Начальник ВМТП Бондаренко Володимир Григорович (паспорт: серiя ЕА номер 709660 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 26.01.2000) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12124% на суму 45.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiння- Заступник виконавчого директораКононенко Юрiй ОлексiйовичЕА, 451336, 30.01.2006, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член правлiння- Заступник виконавчого директора Кононенко Юрiй Олексiйович (паспорт: серiя ЕА номер 451336 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 30.01.2006) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБлизнюк Сергiй МиколайовичЕА, 654154, 13.08.1999, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi6.09028
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Близнюк Сергiй Миколайович (паспорт: серiя ЕА номер 654154 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.08.1999) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.09028% на суму 2285.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиОстровський Iгор ВолодимировичЕА, 265610, 04.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi27.50419
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Островський Iгор Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 265610 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.06.1997) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27.50419% на суму 10321,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради -секретарГальчина Емма ГригорiвнаЕВ, 035823, 01.01.2004, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради -секретар Гальчина Емма Григорiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 035823 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 01.01.2004) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКривенко Геннадiй МихайловичЕА, 233116, 11.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в кiровоградськiй областi0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Кривенко Геннадiй Михайлович (паспорт: серiя ЕА номер 233116 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в кiровоградськiй областi 11.06.1997) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБлизнюк Алiна СергiївнаЕА, 898442, 11.06.2002, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi26.30106
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Близнюк Алiна Сергiївна (паспорт: серiя ЕА номер 898442 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 11.06.2002) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 26.30106% на суму 9870.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiї-Головний економiстВойцун Валентина ГригорiвнаЕА, 890659, 28.02.2002, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї-Головний економiст Войцун Валентина Григорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 890659 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.02.2002) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї- Начальник вiддiлу кадрiвРуденко Андрiй ОлексiйовичЕВ, 027198, 24.10.2005, Свiтловодськтим МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї- Начальник вiддiлу кадрiв Руденко Андрiй Олексiйович (паспорт: серiя ЕВ номер 027198 виданий Свiтловодськтим МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.10.2005) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїОстровський Олег ВолодимировичЕА, 285610, 11.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй област0
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Островський Олег Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 285610 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй област 11.06.1997) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї-Начальник ВТКХалинбаджах Дiана ВалерiївнаЕА, 171298, 18.07.2007, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї-Начальник ВТК Халинбаджах Дiана Валерiївна (паспорт: серiя ЕА номер 171298 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 18.07.2007) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї - начальник дiльницi теплогазоводопостачанняОвчаренко Ерiк ВасильовичЕА, 551915, 07.12.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.00932
Зміст інформації:
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї - начальник дiльницi теплогазоводопостачання Овчаренко Ерiк Васильович (паспорт: серiя ЕА номер 551915 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 07.12.1998) припинено 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00932% на суму 3.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2015 року по день припинення повноважень. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноГолова правлiнняХалинбаджах Володимир IллiчЕВ, 382797, 16.12.2014, Свiтловодським РС УГМС України в Кiровоградськiй областi0.19585
Зміст інформації:
Голова правлiння Халинбаджах Володимир Iллiч (паспорт: серiя ЕВ номер 382797 виданий Свiтловодським РС УГМС України в Кiровоградськiй областi 16.12.2014) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.19585% на суму 73.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.07.2005 року -технiчний директор АТЗТ"Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" , з 18.09.2014 року - Голова правлiння ПАТ Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Голова правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен правлiння-Головний бухгалтерМедведенко Раїса IванiвнаЕА, 461048, 10.06.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Член правлiння-Головний бухгалтер Медведенко Раїса Iванiвна (паспорт: серiя ЕА номер 461048 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.06.1998) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 10.09.2004р - головний бухгалтер ПАТ "Свiтловодський завод"Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон") . Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен правлiння- Головний iнженерОстровський Геннадiй ВолодимировичЕА, 439172, 16.04.1998, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi1.43629
Зміст інформації:
Член правлiння- Головний iнженер Островський Геннадiй Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 439172 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 16.04.1998) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.43629% на суму 539.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.06.2006р - головний iнженер заводу ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон") . Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен правлiння-начальник виробництваПетров Олександр СтепановичЕА, 267498, 14.05.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Член правлiння-начальник виробництва Петров Олександр Степанович (паспорт: серiя ЕА номер 267498 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.05.1997) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 04.02.2004 р. - начальник виробництва ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"(АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"). Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен правлiння-Виконавчий директорХалинбанджах Валерiй ВолодимировичЕА, 233393, 25.02.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.37306
Зміст інформації:
Член правлiння-Виконавчий директор Халинбанджах Валерiй Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 233393 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.02.1997) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.37306% на суму 140.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.10.2006р. - виконавчий директор ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиБлизнюк Сергiй МиколайовичЕА, 654154, 13.08.1999, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi6.09028
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Близнюк Сергiй Миколайович (паспорт: серiя ЕА номер 654154 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.08.1999) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.09028% на суму 2285.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський Завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 17.06.2004р. - ТОВ "Свiтловодський завод адсорбентiв" Генеральний директор. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року. Посадова особа є акцiонером ПАТ.
26.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиГальчина Емма ГригорiвнаЕА, 233116, 11.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Гальчина Емма Григорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 233116 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в кiровоградськiй областi 11.06.1997) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський Завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.02.2008 р. - завiдувач приймальнi АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; з 01.06.2011 р. - органiзатор дiловодства ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон". Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року. Посадова особа є акцiонером ПАТ.
26.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиОстровський Iгор ВолодимировичЕА, 265610, 04.06.1997, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi27.50419
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Островський Iгор Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер 265610 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.06.1997) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27.50419% на суму 10321.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський Завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - працював на наступних посадах; з 22.04.2002р. по 24.06.2014р. - Голова Правлiння ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"), з 01.10.2014 р. - директор ПП "Торгови дiм "Спецбетон". Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року. Посадова особа є акцiонером ПАТ.
26.04.2017ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїВойцун Валентина ГригорiвнаЕА, 890659, 28.02.2002, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Войцун Валентина Григорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 890659 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.02.2002) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський Завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.07.2005р. - головний екомiст ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"). Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПанасенко Василь ВасильовичЕА, 683999, 27.02.1999, Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0
Зміст інформації:
Член Ревiзiйної комiсiї Панасенко Василь Васильович (паспорт: серiя ЕА номер 683999 виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.02.1999) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський Завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 02.02.2001 р. - ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон") юрист-консульт. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.
26.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїРуденко Андрiй ОлексiйовичЕВ, 027198, 24.10.2005, Свiтловодськтим МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi0.02797
Зміст інформації:
Член Ревiзiйної комiсiї Руденко Андрiй Олексiйович (паспорт: серiя ЕВ номер 027198 виданий Свiтловодськтим МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.10.2005) обрано 26.04.2017 р.(дата вчинення дiї 26.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02797% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; заборони обiймати певнi посади та /або займатись певною дiяльнiстю не має; не є афiлейованою особою ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"; не має афiлейованих осiб серед акцiонерiв ПАТ. Cтрок, на який обрано особу - на 5 (п'ять) рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.02.2008р. - начальник вiддiлу кадрiв та iнженер з охорони навколишнього середовища ПАТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" (АТЗТ "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"). Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Свiтловодський з/д "Спецзалiзобетон" вiд 26.04.2017 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.