ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 23.05.2017

Особлива інформація на 23.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

122.05.2017Публiчне акцiонерне товариство "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"Приватне акцiонерне товариство "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 22.05.2017 Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 22.05.2017 Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон" Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Свiтловодський завод "Спецзалiзобетон"