ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 14461050012000021
3. Дата проведення державної реєстрації 16.12.1994
4. Територія (область)* Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн) 37527
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 106
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61" - ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА"

23.63" - ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ"

46.73" - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ"

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку 35100
3) Поточний рахунок 26004576736900
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УкрСиббанк" р/рах 30111810300000916401
5) МФО банку 35100
6) Поточний рахунок 30111810300000